همسرم ناخن هایش را با دندان کوتاه می کند به خصوص هنگام تماشای تلویزیون، فرزندم نیز همین کار را در پیش گرفته، در هنگام اضطراب و عصبانیت یا وقتی که خوابش می آید این کار در او تشدید می شود بارها به او تذکر داده ام اما فایده ای نداشته چه کنم؟ خانمی دیگر می […]

Related Post


دیدگاهتان را بنویسید