آموزش دوخت شلوار 2 | صباجون

blog0 بانوان , ,

آموزش خیاطی

انواع شلوار

2- الگوی شلوار با متد متریک

الگوی جلو

خط اتو : خطی به اندازۀ قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود می کنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم می کنیم.

بلندی فاق : از خط کمر به اندازۀ بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم. (بلندی فاق = یک چهارم دور باسن-3)

خط باسن : از خط کمر به اندازۀ بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم.

خط زانو : از خط فاق تا دم پای شلوار را اندازه زده، (یک دوم این اندازه-5 سانت) را از خط فاق به طرف پایین رسم می کنیم.

خط بزرگی پیش : روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازۀ (یک دوازدهم دور باسن + 1.5) به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به طرف کمر رسم می کنیم.

از برخورد خط باسن با خط بزرگی پیش، (یک چهارم دور باسن + 0.5 سانت) را به طرف راست الگو جدا می کنیم.

برای پهنای فاق روی خط فاق به اندازۀ (یک شانزدهم دور باسن + 0.5 سانت) به طرف چپ می رویم.

روی خط کمر از خط بزرگی پیش، 1 سانت داخل شده و از این نقطه به شکل هلال به پهلوی فاق جلو وصل می کنیم.

برای زاویه هلال فاق جلو : 34 تا 40 = 3 ؛ 42 تا 48 = 3.25 ؛ 50 تا 58 = 3.5 خارج می شویم.

روی خط کمر از جلو به طرف پهلو به اندازۀ (یک چهارم دور کمر + 2.25) جدا می کنیم.

ساسونی در خط کمر روی خط اتو به پهنای 2 سانت و طول 10 سانت می سازیم.

(یک چهارم دم پا-0.5) را از طرفین خط اتو جدا می کنیم.

روی خط زانو از طرفین خط اتو به اندازۀ (یک چهارم دم پا-0.5) +1.3 برای سایز 34 تا 40 ، 1.5 برای سایز 42 تا 48 و 1.7 سانت برای سایز 50 تا 56 خارج می شویم.

خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل می کنیم. از فاق تا زانو را می توان با پیستوله کمی انحنا داد.

برای رسم خط پهلو از دم پا به زانو و سپس به خط باسن و بعد کمر وصل می کنیم.

** برای شلوار فاق کوتاه، بلندی فاق-3 می شود و بلندی باسن نیز-3

الگوی پشت

خط بزرگی پیش : از خط بزرگی پیش شلوار روی خط فاق به اندازۀ یک چهارم فاصله AB از اندازۀ پیش به طرف راست جدا می کنیم و از این نقطه به طرف خط کمر رسم می کنیم.

خط کمر جلو را ادامه می دهیم. روی خط کمر از بزرگی پشت 2 سانت داخل شده و 2 سانت بالا می رویم و از این نقطه به وسط خط بزرگی پشت وصل می کنیم. روی خط کمر به اندازۀ (یک چهارم دور کمر-4.25 سانت) جدا می کنیم.

پهنای فاق پشت : یک دوم پهنای فاق جلو که پس از فاق جلو خارج می شویم. از پهنای فاق پشت 0.5 سانت پایین می رویم.

زاویه فاق پشت : 34 تا 40 = 4.25 ؛ 42 تا 48 = 4.5 ؛ 50 تا 56 = 4.75

sewing-pattern-pants-2

همچنین ببینید :

Burda-Style-magazine-Collection-atige.ir_

                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 185 سی دی به همراه کتاب آموزش خیاطی و 5 هدیه ویژه طبق توضیحات آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
       

آموزش گام به گام خیاطی

کامل ترین آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

آموزش خیاطی از مبتدی تا حرفه ای خانم عمرانی
185 سی دی+کتاب
+5 هدیه طبق توضیحات

آموزش گام به گام خیاطی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی توسط سیما خانم عمرانی - جدید - 22 دی وی دی + کتاب - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
       

همراه با گارانتی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

جدید همراه با آموزش های سال 1394

همراه با گارانتی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
       

همراه با گارانتی

آموزش گام به گام خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
       

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
       

آموزش گام به گام خیاطی

همراه با گارانتی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

همراه با گارانتی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
       

همراه با گارانتی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی بیش از 230 جلسه آموزشی- اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال
       

کاملترین بسته آموزش قدم به قدم خیاطی.صدها جلسه آموزش تصویری.آموزش گام به گام

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

کاملترین بسته آموزش قدم به قدم خیاطی.صدها جلسه آموزش تصویری.آموزش گام به گام

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی توسط سیما خانم عمرانی - جدید - 22 دی وی دی + کتاب - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی توسط سیما خانم عمرانی - جدید - 22 دی وی دی + کتاب - اورجینال
       

همراه با گارانتی

جدید همراه با آموزش های سال 1394

همراه با گارانتی

جدید همراه با آموزش های سال 1394

       
                 
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
       
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - 200 سی دی 700 صفحه کتاب تمام رنگی و 10 هدیه - کامل و جدید - اورجینال مجموعه عظیم آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - ارجینال آموزش کامل خیاطی خانم سیما عمرانی 21 دی وی دی به همراه کتاب آموزش خیاطی - اورجینال آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی به همراه کتاب PDF آموزش خیاطی - اورجینال-466
       

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 200 سی دی + 3 کتاب آموزش خیاطی و 10 هدیه ویژه

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 200 سی دی + 3 کتاب آموزش خیاطی و 10 هدیه ویژه

بسته جدید آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

21 عدد دی وی دی
+
کتاب

جدید

کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

       

Related Post

شاید دوست داشته باشید:

بیماری‌های ناخن

خونمردگی Hematoma[ویرایش] وارد شدن ضربه به ناخن موجب پارگی مویرگهای بستر ناخن می‌شود. خون حاصل ما بین صفحه ناخن و […]

آموزش بستن انواع گره های کروات / تصویری

کراوات پارچه ای دراز است که در جلوی پیراهن بسته می شود. این یک لباس مردانه است ، در برخی […]

نازخاتون | مجله اینترنتی بانوان ایرانی

دوره ی کافی شاپ حرفه ای کلمه کافی شاپ همیشه تداعی گر فضای دنج و عطر و بوی قهوه است. […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.