قیمت کابینت | لیست قیمت | حذف واسطه ها ، سفارش مستقیم از …

ارسال شده توسط blog0 در تاریخ بهمن ۴, ۱۳۹۷ در شاخه طراحی |

 

همچنین هزینه محاسبه نما ها و صفحه های رویه اضافی نیز جداگانه تعیین خواهد شد .

و در نهایت هزینه حمل و نقل و نصب باید لحاظ گردد .

برای مثال فرض کنید قیمت پایه یک نوع کابینت ۱۰۰ هزار تومان می باشد .

هر نوع از کابینت ها به صورت طولی متر نموده و ضرب در قیمت واحد آن می کنیم .

طبق ضرایب بالا و در نظر داشتن پیش فرض قیمت ۱۰۰ هزار تومان :

قیمت هر متر کابینت زمینی = ۶۰ هزار تومان

قیمت هر متر کابینت دیواری ارتفاع ۷۰ = ۴۰ هزار تومان

قیمت هر متر کابینت زمینی ارتفاع ۹۰ = ۶۰ هزار تومان

قیمت هر متر کابینت نیمه کمدی = ۱۲۰ هزار تومان

قیمت هر متر کابینت کمدی = ۱۸۰ هزار تومان

برچسب‌ها,

پاسخ

Tmp.ir - Best Persian Wordpress Themes | Designed By wpthemesexpert.com