مشاوره

ارسال شده توسط blog0 در تاریخ بهمن ۸, ۱۳۹۷ در شاخه آشپزی و شیرینی پزی |

 

                            

                        فهرست رشته های مهارتی کاردانش      

 

شماره ردیف

عنوان رشته مهارتی

کد

زمینه

گروه

زیرگروه

 

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

شبکه های هوایی

تابلوسازی برق صنعتی

نصب وسرویس آسانسور

تعمیر لوازم خانگی برقی

برق ماشین آلات

برق ساختمان

ماشینهای الکتریکی

برق صنعتی

۹۹۵۷

۹۹۵۸

۹۹۵۹

۹۹۶۰

۹۹۶۱

۹۹۶۲

۹۹۶۳

۹۹۶۹

صنعت

صتعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

 

 

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

سیستمهای صوتی تصویری

الکترونیک صنعتی

تعمیر تلویزیون رنگی

تعمیر تلفن های رومیزی وهمراه

تعمیر دستگاههای پزشکی

تعمیر ماشینهای اداری

۹۲۱۵

۹۹۶۴

۹۹۶۵

۹۹۶۶

۹۹۶۷

۹۹۶۸

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

 

 

۱۵

۱۶

۱۷

تعمیر ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی

میکروکنترولرAVR

۹۹۷۰

۹۹۷۱

۹۹۷۲

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

کنترل

کنترل

کنترل

 

 

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

کارهای عمومی ساختمان

کارهای فلزی ساختمان

ساختمان سازی

بتن کاری ساختمان

سنگ کاری وکاشی کاری

۹۲۱۴

۹۲۱۷

۶۱۸۵

۶۱۸۶

۶۱۸۷

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

 

 

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

طراحی معماری داخلی

هنر آینه کاری

نقشه کشی ساختمان

معماری داخلی

تزیینات داخلی ساختمان

معماری آینه کاری

۹۷۷۳

۹۹۲۲

۶۱۸۴

۶۱۸۸

۶۱۸۹

۶۱۹۰

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

 

 

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

ورقکاری

جوشکاری برق

جوشکاری برق وگاز

بازرسی جوش اسکلت فلزی

دروپنجره سازی آهنی

جوشکاری گاز

جوشکاری گاز محافظCO2                        

دروپنجره سازی آلومینیومی

۶۱۹۲

۶۱۹۳

۶۱۹۴

۶۱۹۵

۶۱۹۶

۶۲۱۱

۶۲۱۲

۶۲۱۳

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

 

 

۳۷

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

۶۱۰۱

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

۳۸

۳۹

مکانیک صنایع

پلاستیک کاری

۶۱۰۲

۶۱۰۳

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

۴۰

۴۱

فرز کاری

فرزکاریCNC

۶۱۹۷

۶۱۹۸

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

۴۲

تراشکاری

۶۱۹۹

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

۴۳

 

تراشکاریCNC

۶۲۰۰

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

۴۴

۴۵

۴۶

تعمیر ماشین ابزار

ماشین ابزار

قالب سازی فلزی

۶۲۰۱

۶۲۰۲

۶۲۰۳

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

۴۷

تراشکاری وفرزکاری

۶۲۰۶

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

۴۸

۴۹

ساخت شناورهای چوبی صیادی

تزئینات داخلی چوبی

۹۵۳۱

۶۱۰۴

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

صنایع چوبی

صنایع چوبی

 

 

۵۰

کابینت سازی چوبی

۶۱۰۵

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

۵۱

رنگ کاری مصنوعات چوبی

۶۱۰۶

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

۵۲

کاروری دستگاهCNCچوبی

۶۱۰۷

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

 

 

 

۵۳

دستگاههای سرد کننده

۹۲۱۸

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

۵۴

۵۵

تأسیسات بهداشتی ساختمان

تعمیر دستگاههای گاز سوز

۶۱۰۸

۶۱۰۹

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

۵۶

تاسیسات گرمایی ساختمان

۶۱۱۰

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

۵۷

۵۸

تاسیسات گاز رسانی

تعمیر چیلر تراکمی

۶۱۱۱

۶۱۱۲

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

۵۹

۶۰

تاسیسات حرارتی برودتی

آبگرمکن خورشیدی

۶۲۰۵

۶۲۰۸

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

۶۱

تعمیر پمپ وشیر

۶۲۰۹

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

۶۲

تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

۶۲۱۰

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

۶۳

ساخت شناور فایبر گلاس

۹۷۵۹

صنعت

مکانیک

صنایع دریایی

 

 

۶۴

تعمیر موتور خودرو

۹۲۱۹

صنعت

مکانیک

عیب یابی وتعمیر موتور

 

 

۶۵

۶۶

تعمیر برق اتومبیل

تعمیر موتور وبرق خودرو

۶۱۱۳

۶۱۱۴

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

۶۷

۶۸

۶۹

خدمات فنی خودرو

تعمیر موتور خودرو

تعمیر بدنه اتومبیل

۶۱۱۵

۶۱۱۶

۶۱۱۸

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

//

//

//

 

 

۷۰

۷۱

تعمیر موتور سیکلت

تعمیر ماشینهای راه سازی

۶۱۱۹

۶۱۲۰

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

۷۲

۷۳

تعمیر خودروهای تجاری

تعمیر موتورهای دیزل دریایی

۶۱۲۱

۶۱۲۲

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

۷۴

۷۵

صافکاری ونقاشی خودرو

تعمیر موتور قایق

۶۲۰۴

۶۲۰۷

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۶

۷۷

استخراج معدن

فراوری سنگ

۶۱۲۳

۶۱۲۴

صنعت

صنعت

                  مکانیک

مکانیک

معدن

معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۸

۷۹

۸۰

ریسندگی

نساجی عمومی

قالی بافی ماشینی

۶۱۲۵

۶۱۲۶

۶۱۲۷

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

نساجی

نساجی

نساجی

 

 

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

چاپ با تیک

چاپ با تیک وقلمکار

چاپ با تیک وسیلک اسکرین

چاپ دستی

چاپ افست

۹۷۸۵

۹۸۴۸

۹۸۴۹

۹۹۲۰

۶۱۲۸

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۶

۸۷

۸۸

شیشه گری ازمایشگاهی

شیشه گری

عینک سازی (اپتیک)

۹۵۱۳

۹۸۳۸

۶۱۳۳

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

 

 

۸۹

۹۰

۹۱

سفال ولعاب

معرق کاشی

سفالگری

۹۸۳۶

۹۸۳۹

۹۸۹۱

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

سفالگری

سفالگری

سفالگری

 

۹۲

۹۳

۹۴

آبکاری فلزات

فرم آوری چرم

مدلسازی

۶۱۳۴

۶۱۳۵

۶۱۲۹

صنعت

صنعت

صنعت

شیمی

شیمی

مواد

شیمی صنعتی

شیمی صنعتی

متالورژی

 

۹۵

ریخته گری

۶۱۳۰

صنعت

مواد

متالورژی

 

۹۶

سرامیک سازی

۶۱۳۲

صنعت

مواد

سرامیک

 

 

 

 

۹۷

تعمیر موتور تراکتور                                

۹۴۹۱

کشاورزی

ماشینهای

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۹۸

 تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی

۹۴۹۲

کشاورزی

کشاورزی

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۹۹

تعمیر ماشینهای تهیه زمین وکاشت

۹۴۹۳

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۱۰۰

تعمیر انتقال نیرو وهیدرولیک تراکتور

۹۴۹۴

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۱۰۱

۱۰۲

تعمیر ماشینهای برداشت محصولات ا

تعمیر ماشینهای برداشت علوفه

۹۴۹۵

۹۴۹۶

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۱۰۳

تعمیر سمپاش واره موتوری

۹۴۹۷

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

۱۰۴

۱۰۵

مکانیک تراکتور وموتورسیکلت

رانندگی کشت مکانیزه

۶۱۴۱

۹۴۹۸

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۶

کاربری سیستمهای آبیاری تحت فشار

۹۴۹۹

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۷

۱۰۸

پرورش ونگهداری اسب

پرورش صنعتی گاو

۹۷۹۵

۹۹۴۶

کشاورزی

کشاورزی

اموردام وطیور

دام

دام

 

 

۱۰۹

۱۱۰

پرورش صنعتی گوسفند وبز

پرورش گاومیش

۹۹۴۷

۹۹۴۸

کشاورزی

کشاورزی

 //

//

دام

دام

 

 

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

مرغداری صنعتی

پرورش بوقلمون

پرورش پرندگان زینتی

۹۸۵۷

۹۹۵۰

۹۹۵۲

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

پرورش شتر مرغ

پرورش بلدرچین

پرورش غاز واردک

۹۹۵۳

۹۹۵۴

۹۹۵۶

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۷

بهداشت دام وطیور

۹۴۸۶

کشاورزی

//

بهداشت دام وطیور

 

 

۱۱۸

۱۱۹

زراعت زعفران

زراعت حبوبات

۹۴۸۰

۹۹۱۵

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

۱۲۰

۱۲۱

زراعت دانه های روغنی

زراعت گیاهان غده ای

۶۲۱۶

۶۲۱۷

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

۱۲۲

۱۲۳

زراعت گیاهان علوفه ای

زراعت غلات

۶۲۱۸

۶۲۳۱

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۴

کشت گیاهان دارویی

۹۸۰۳

کشاورزی

امورزراعی

گیاهان دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

برچسب‌ها,

پاسخ

Tmp.ir - Best Persian Wordpress Themes | Designed By wpthemesexpert.com