مشاوره

blog0 آشپزی و شیرینی پزی ,

                            

                        فهرست رشته های مهارتی کاردانش      

 

شماره ردیف

عنوان رشته مهارتی

کد

زمینه

گروه

زیرگروه

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

شبکه های هوایی

تابلوسازی برق صنعتی

نصب وسرویس آسانسور

تعمیر لوازم خانگی برقی

برق ماشین آلات

برق ساختمان

ماشینهای الکتریکی

برق صنعتی

9957

9958

9959

9960

9961

9962

9963

9969

صنعت

صتعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

 

 

9

10

11

12

13

14

سیستمهای صوتی تصویری

الکترونیک صنعتی

تعمیر تلویزیون رنگی

تعمیر تلفن های رومیزی وهمراه

تعمیر دستگاههای پزشکی

تعمیر ماشینهای اداری

9215

9964

9965

9966

9967

9968

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

 

 

15

16

17

تعمیر ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی

میکروکنترولرAVR

9970

9971

9972

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

کنترل

کنترل

کنترل

 

 

18

19

20

21

22

کارهای عمومی ساختمان

کارهای فلزی ساختمان

ساختمان سازی

بتن کاری ساختمان

سنگ کاری وکاشی کاری

9214

9217

6185

6186

6187

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

 

 

23

24

25

26

27

28

طراحی معماری داخلی

هنر آینه کاری

نقشه کشی ساختمان

معماری داخلی

تزیینات داخلی ساختمان

معماری آینه کاری

9773

9922

6184

6188

6189

6190

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

 

 

29

30

31

32

33

34

35

36

ورقکاری

جوشکاری برق

جوشکاری برق وگاز

بازرسی جوش اسکلت فلزی

دروپنجره سازی آهنی

جوشکاری گاز

جوشکاری گاز محافظCO2                        

دروپنجره سازی آلومینیومی

6192

6193

6194

6195

6196

6211

6212

6213

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

 

 

37

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

6101

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

38

39

مکانیک صنایع

پلاستیک کاری

6102

6103

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

40

41

فرز کاری

فرزکاریCNC

6197

6198

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

42

تراشکاری

6199

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

43

 

تراشکاریCNC

6200

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

44

45

46

تعمیر ماشین ابزار

ماشین ابزار

قالب سازی فلزی

6201

6202

6203

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

47

تراشکاری وفرزکاری

6206

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

48

49

ساخت شناورهای چوبی صیادی

تزئینات داخلی چوبی

9531

6104

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

صنایع چوبی

صنایع چوبی

 

 

50

کابینت سازی چوبی

6105

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

51

رنگ کاری مصنوعات چوبی

6106

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

52

کاروری دستگاهCNCچوبی

6107

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

 

 

 

53

دستگاههای سرد کننده

9218

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

54

55

تأسیسات بهداشتی ساختمان

تعمیر دستگاههای گاز سوز

6108

6109

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

56

تاسیسات گرمایی ساختمان

6110

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

57

58

تاسیسات گاز رسانی

تعمیر چیلر تراکمی

6111

6112

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

59

60

تاسیسات حرارتی برودتی

آبگرمکن خورشیدی

6205

6208

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

61

تعمیر پمپ وشیر

6209

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

62

تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

6210

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

63

ساخت شناور فایبر گلاس

9759

صنعت

مکانیک

صنایع دریایی

 

 

64

تعمیر موتور خودرو

9219

صنعت

مکانیک

عیب یابی وتعمیر موتور

 

 

65

66

تعمیر برق اتومبیل

تعمیر موتور وبرق خودرو

6113

6114

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

67

68

69

خدمات فنی خودرو

تعمیر موتور خودرو

تعمیر بدنه اتومبیل

6115

6116

6118

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

//

//

//

 

 

70

71

تعمیر موتور سیکلت

تعمیر ماشینهای راه سازی

6119

6120

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

72

73

تعمیر خودروهای تجاری

تعمیر موتورهای دیزل دریایی

6121

6122

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

74

75

صافکاری ونقاشی خودرو

تعمیر موتور قایق

6204

6207

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

77

استخراج معدن

فراوری سنگ

6123

6124

صنعت

صنعت

                  مکانیک

مکانیک

معدن

معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

79

80

ریسندگی

نساجی عمومی

قالی بافی ماشینی

6125

6126

6127

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

نساجی

نساجی

نساجی

 

 

81

82

83

84

85

چاپ با تیک

چاپ با تیک وقلمکار

چاپ با تیک وسیلک اسکرین

چاپ دستی

چاپ افست

9785

9848

9849

9920

6128

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

87

88

شیشه گری ازمایشگاهی

شیشه گری

عینک سازی (اپتیک)

9513

9838

6133

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

 

 

89

90

91

سفال ولعاب

معرق کاشی

سفالگری

9836

9839

9891

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

سفالگری

سفالگری

سفالگری

 

92

93

94

آبکاری فلزات

فرم آوری چرم

مدلسازی

6134

6135

6129

صنعت

صنعت

صنعت

شیمی

شیمی

مواد

شیمی صنعتی

شیمی صنعتی

متالورژی

 

95

ریخته گری

6130

صنعت

مواد

متالورژی

 

96

سرامیک سازی

6132

صنعت

مواد

سرامیک

 

 

 

 

97

تعمیر موتور تراکتور                                

9491

کشاورزی

ماشینهای

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

98

 تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی

9492

کشاورزی

کشاورزی

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

99

تعمیر ماشینهای تهیه زمین وکاشت

9493

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

100

تعمیر انتقال نیرو وهیدرولیک تراکتور

9494

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

101

102

تعمیر ماشینهای برداشت محصولات ا

تعمیر ماشینهای برداشت علوفه

9495

9496

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

103

تعمیر سمپاش واره موتوری

9497

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

104

105

مکانیک تراکتور وموتورسیکلت

رانندگی کشت مکانیزه

6141

9498

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

کاربری سیستمهای آبیاری تحت فشار

9499

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

108

پرورش ونگهداری اسب

پرورش صنعتی گاو

9795

9946

کشاورزی

کشاورزی

اموردام وطیور

دام

دام

 

 

109

110

پرورش صنعتی گوسفند وبز

پرورش گاومیش

9947

9948

کشاورزی

کشاورزی

 //

//

دام

دام

 

 

111

112

113

مرغداری صنعتی

پرورش بوقلمون

پرورش پرندگان زینتی

9857

9950

9952

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

114

115

116

پرورش شتر مرغ

پرورش بلدرچین

پرورش غاز واردک

9953

9954

9956

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

بهداشت دام وطیور

9486

کشاورزی

//

بهداشت دام وطیور

 

 

118

119

زراعت زعفران

زراعت حبوبات

9480

9915

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

120

121

زراعت دانه های روغنی

زراعت گیاهان غده ای

6216

6217

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

122

123

زراعت گیاهان علوفه ای

زراعت غلات

6218

6231

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

کشت گیاهان دارویی

9803

کشاورزی

امورزراعی

گیاهان دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Related Post

شاید دوست داشته باشید:

آموزش آشپزی ، شیرینی پزی ، هنری سفره خونه

آموزش آشپزی ، شیرینی پزی ، هنری سفره خونه blog0 آشپزی و شیرینی پزی آشپزي , شيريني پزي سس سالسا […]

آموزش آشپزی ، شیرینی پزی ، هنری سفره خونه

سس سالسا مکزیکی سس سالسا مکزیکی خوشمزه و تند از استاد شف رمیزی پور مواد لازم :گوجه فرنگی رسیده 4 […]

آموزشگاه عسل آشپزی وشیرینی پزی مشهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه نام * ایمیل * وبسایت ذخیره نام، ایمیل […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.